Prepkurser sedan 1978

Grunden för Svecasa lades år 1978 då handelshögskolans studentkår arrangerade den första prepkursen inför Hankens inträdesprov. Under årens lopp har Svecasa jobbat aktivt för att expandera kursutbudet, förädla föreläsningsmaterialet vi använder som grund för undervisningen samt införa nya inlärningsmetoder för att på bästa möjliga sätt stöda våra kunder i deras strävan efter en studieplats på Hanken.

Svecasas organisation består av kursledaren, föreläsarna och styrelsen. Styrelsen består av Hankenstuderande och -alumner och dess främsta roll är att forma bolagets långsiktiga strategi och stöda verksamhetsledaren i den operativa verksamheten. Kursdeltagare får förutom handledning och hjälp inför inträdesprovet en god inblick i studielivet och hur det är att studera på Hanken.

Den rätta vägen in till Hanken

Arthur Savander

Kursledare

+358 50 435 1999
arthur.savander@svecasa.fi

Hej,

Jag är Arthur Savander och agerar som årets kursledare!

Jag är andra årets studerande i marknadsföring, med finansiell ekonomi som biämne. Vid sidan om studierna är jag aktiv inom Hanken Entrepreneur Society och diverse egna projekt. På fritiden håller jag på med ishockey och kan stolt kalla mig för en idrottsfantast. Jag gick själv kursen år 2013 och ansåg att den gav den drive jag behövde för att pressa mig själv till att läsa.

Ser framemot ett intressant år som kursledare!

Arthur ”Turre” Savander

 

Styrelsen 2016

Roger Ralio

Ordförande

LinkedIn

Pekko Kolehmainen

Vice ordförande

LinkedIn

Rasmus Klärck

LinkedIn

Eva Fogdell

LinkedIn

Sara Paldanius

LinkedIn

Mark Lindholm

Adress

Eiran Aikuislukio
Stora Robertsgatan 20–22A
00120 Helsingfors