Prepkurser sedan 1978

Grunden för Svecasa lades år 1978 då handelshögskolans studentkår arrangerade den första prepkursen inför Hankens inträdesprov. Under årens lopp har Svecasa jobbat aktivt för att expandera kursutbudet, förädla föreläsningsmaterialet vi använder som grund för undervisningen samt införa nya inlärningsmetoder för att på bästa möjliga sätt stöda våra kunder i deras strävan efter en studieplats på Hanken.

Svecasas organisation består av kursledaren, föreläsarna och styrelsen. Styrelsen består av Hankenstuderande och -alumner och dess främsta roll är att forma bolagets långsiktiga strategi och stöda verksamhetsledaren i den operativa verksamheten. Kursdeltagare får förutom handledning och hjälp inför inträdesprovet en god inblick i studielivet och hur det är att studera på Hanken.

Den rätta vägen in till Hanken

John Fast

Kursledare

+358 40 416 5886
john.fast@svecasa.fi

Hej,

Jag heter John Fast och agerar som årets kursledare!

Jag studerar mitt första år på magistern med finansiell ekonomi som huvudämne. Förrän jag inledde mina magisterstudier så gjorde jag min kandidatexamen på Hanken med finansiell ekonomi som huvudämne och redovisning som biämne. Under mina år på Hanken har jag försökt att vara så aktiv som möjligt inom både högskolan och studentkåren. Har bland annat varit med i studentkårens Styrelse, Fullmäktige och fungerat som tutor för nya studerande.

Vid sidan om Svecasa och studierna så tycker jag om att idrotta samt att läsa böcker om psykologi och människobeteende.

Jag brinner verkligen för Svecasas verksamhet och jag kommer att jobba hårt för att årets Svecasa kurs skall bli så givande och lärorik som möjligt för alla deltagare.

Ser framemot ett intressant år som kursledare!

John Fast

 

Styrelsen 2018

Eva Fogdell

Ordförande

LinkedIn

Emil Berglund

Vice ordförande

LinkedIn

Rasmus Klärck

LinkedIn

Sara Paldanius

LinkedIn

Mark Lindholm

Fanny Hindsberg

Linkedin

Roger Ralio

Linkedin

Adress

Mera information följer inom kort