Förmiddagsgruppen

 • 5.4.2017 – 3.5.2017

  Förmiddagsgruppen

  Preliminära klockslag: 9-13

   

 • Heltäckande genomgång av kurslitteraturen

 • Över 60 timmar föreläsningar och övningar

 • Tillgång till våra kompendier

 • Tillgång till interaktivt forum med föreläsarna

Läs mer

Intensivkursen

 • Preliminär tidtabell 15-17.4.2017

  9-17

 • Effektiv genomgång av de centrala ämnesområdena

 • 20 timmar föreläsningar och övningar

 • Tillgäng till våra kompendier

 • Tillgäng till interaktivt forum med föreläsarna

Läs mer

John Fast

Kursledare

Välkommen till årets prepkurs!

Som kursansvarig ansvarar jag för den operativa delen av prepkursen och min uppgift är att se till att ni som söker till Hanken via vår prepkurs har den bästa möjliga hjälpen till befogande för att säkerställa er studieplats på Hanken!

Jag studerar för tillfället på Hanken med finansiell ekonomi som huvudämne. Vid sidan av studierna tycker jag om att idrotta och att läsa böcker om psykologi och människobeteende.

Ifall ni har frågor når ni mig på john.fast@svecasa.fi eller +358 (0) 404165886

Hoppas vi ses!

John

 

svecasa-top20

Svecasa top 20

På Svecasas prepkurs har vi ett garantisystem, Top 20. För dig som deltar i prepkursen betyder detta att du får en garanti för bra prestation. Om du hör till de 20 bästa i det simulerade inträdesprovet får du prepkursen gratis nästa år om du inte kommer in. Kravena för gällande garanti är att du deltagit i Hankens inträdesprov och inte kommit in till varken Helsingfors eller Vasa. Gardera dig mot risken att inte komma in genom att studera flitigt före och under kursens gång. Med vårt stöd och din beslutsamhet kan du nå ditt mål – en studieplats vid Hanken!

Tips inför prepkursen

Här har vi sammanställt några tips för att hjälpa dig i valet av studieteknik inför inträdesprovet. Genom att följa de här punkterna effektiverar du din inlärning och maximerar nyttan av vår prepkurs.

1

Förberedelser inför kursstart

Om du har läst inträdeslitteraturen åtminstone en gång före kursen har du redan en baskunskap, som du kan bygga vidare på med hjälp av våra föreläsningar. Om det uppstår frågor kring innehållet i böckerna kan våra föreläsare ge dig svar.

2

Gör/läs hemläxorna

Föreläsarna ger ofta hemläxor till deltagarna i slutet av föreläsningen. Genom att göra hemläxorna kan du lättare koppla ihop innehållet i boken med föreläsningens innehåll. Det här hjälper dig att komma ihåg hela innehållet bättre.

3

Var aktiv

Kom ihåg att vara aktiv och utnyttja föreläsarnas kunskap och expertis till fullo. Det vill säga, fråga, fråga och fråga. Föreläsarna är där för att hjälpa dig och se till att du är väl förberedd för inträdesprovet. Det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.

4

Sätt upp delmål

Det gäller att sätta upp realistiska mål för läsandet. Bestäm ett antal sidor som du läser per dag – men var ärlig mot dig själv: det är ingen idé att stressläsa, fokusera istället på att verkligen förstå innehållet, då fastnar det även bättre i minnet.

5

Repetera

Efter kursen lönar det sig att uppehålla den kunskap du fått. Det här gör du genom att repetera inträdeslitteraturens och kursens innehåll. Till din hjälp har du inträdeslitteraturen, kompendier, övningsuppgifter och anteckningar du gjort. Dessutom är det viktigt att du håller dig à jour med vårens ekonomihändelser (ex. dagstidningars ekonomisidor).