Hanken

Hanken är en av Nordens äldsta handelshögskolor och erbjuder en modern utbildning med goda kontakter till affärslivet och en uppmuntrande anda av kontinuerlig förnyelse. Trots en lång och anrik historia fortsätter Hanken upprätthålla sin drivkraft. Hanken har fastställt sin position som en ledande handelshögskola genom att nyligen erhålla den tredje och sista av de mest prestigefyllda ackrediteringar som kan tilldelas en handelshögskola, och klassas som femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala universitetsrankningen U-Multirank. Som hankeit studerar du således vid en skola som tillhör en exklusiv grupp av enbart 75 handelshögskolor i världen.

Inträdesprovet som Svecasa förbereder studeranden för innebär ansökan till det integrerade kandidat- och magisterprogrammet, vilket innebär studierätt för både ekonomie kandidat- och magistersexamen. Kandidatutbildningen innefattar även en termin med utbytesstudier vid ett av Hankens samarbetsuniversitet i Europa, Afrika, Amerika och Asien, eller utlandspraktik i valfritt land. Studerande sporras till engagemang och samspel med näringslivet. Möjligheten att studera utomlands, skapa internationella nätverk, lära sig att studera och arbeta i främmande kulturer, samt kombinera en förstklassig utbildning med goda näringslivskontakter gör studierna vid Hanken till en unik erfarenhet.

Antagningen till Hanken

Hur ansöker jag till Hanken?

Ansökan till Hanken sker via den gemensamma ansökan. Studieplatserna delas ut på basen av det sammanlagda poängen från ortsprioriteringen (Helsingfors/Vasa), grundpoäng från studentexamen samt poängen från inträdesprovet. Inträdesprovet kan skrivas på fyra orter i Finland: Helsingfors, Vasa, Åbo eller Mariehamn. Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven samt språkkraven.  Ifall du inte haft svenska som skolspråk måste du ha blivit godkänd i Hankens språkprov eller ha andra bevis på tillräckliga kunskaper i svenska. Mera ingående kan du läsa om kraven här.

Inträdeslitteratur

Eklund, Vår ekonomi, upplaga 12 eller nyare. Introduktion och del 1 och 2 läses, men inte
personporträtten.

Skärvad & Olsson, Företagsekonomi 100, faktabok, upplaga 15 eller nyare. Introduktion och kapitlen 5-27 läses, men inte kapitel 11.

Hassinen, S. m.fl, Sigma 7 – Ekonomisk matematik

Steg för steg

1

Anmäl dig till Svecasas prepkurs

Anmälan till prepkursen öppnar 1.11.2016.

2

Sök in till Hanken

Fyll i den gemensamma ansökan på www.studieinfo.fi. Anmälan öppnas under vårterminen.

3

Införskaffa inträdeslitteraturen

Lättast gör du det då du anmäler dig till Svecasas prepkurs.

4

Delta i prepkursen

Prepkursens föreläsningar går av stapeln under vårterminen. Mera kan du läsa om de olika alternativen under Prepkurs.

5

Delta i Hankens inträdesprov

Inträdesprovet skrivs på den valda orten 6.6.2017.

6

Ta emot din studieplats

Ifall du inte tar emot din studieplats förlorar du din studieplats vid högskolan.