Våra föreläsare 2017

Våra föreläsare är äldre studerande vid Hanken som för tillfället hör till sitt huvudämnes bästa studerande. Alla föreläsare har själv skrivit inträdesprovet och vet vad som krävs för att komma in. Samtidigt har de en särskild motivation att undervisa deltagarna, eftersom de själva har varit i samma situation. Den information som finns i inträdeslitteraturen har föreläsarna gått igenom på ett djupare plan under kurserna på Hanken och har den i färskt minne.

Axel Aspelin

Ekonomisk Matematik

Ellinor Johansson

Nationalekonomi

Henri Virkkunen

Företagsekonomi

Emil Berglund

Marknadsföring